Ống sinh hàn xoắn

Giá: Liên hệ

Ống sinh hàn xoắn

Xuất xứ: china         

Thông tin đặt hàng

TÊN HÀNG

KÍCH THƯỚC

ĐVT

GIÁ

Ống sinh hàn xoắn 24/29

300mm

Cái

 197,600

400mm

Cái

 208,000

Ống sinh hàn xoắn 29/32

400mm

Cái

 218,400

Liên hệ tư vấn Thu nhỏ