Ống sinh hàn bóng

Giá: Liên hệ

Ống sinh hàn bóng

Xuất xứ: china         

Thông tin đặt hàng

TÊN HÀNG

KÍCH THƯỚC

ĐVT

GIÁ

Ống sinh hàn bóng 24/29

300mm

Cái

 124,800

400mm

Cái

 156,000

Ống sinh hàn bóng 29/32

400mm

Cái

 156,000

500mm

Cái

 223,600

Liên hệ tư vấn Thu nhỏ