Chuẩn hỗn hợp B1 B2 G1 G2

Giá: Liên hệ

Chuẩn hỗn hợp B1 B2 G1 G2

Xuất xứ: Singapore

SẢN PHẨM

NỒNG ĐỘ

(ug/ml)

THỂ TÍCH

Mix11: (13aflatoxin),

U-[17C13]-AFB1,
U-[17C13]-AFB2,
U-[17C13]-AFG1,
U-[17C13]-AFG2

0.5

1ml

 

Liên hệ tư vấn Thu nhỏ