Bình định mức trắng 5ml - 2000ml

Giá: Liên hệ

BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG  5ml – 2000ml

Xuất xứ: China

Thông tin đặt hàng:

TÊN HÀNG

DUNG TÍCH

ĐVT

GIÁ

Bình định mức trắng

5ml

Cái

 27,300 đ

10ml

Cái

 27,300 đ

25ml

Cái

 28,600 đ

50ml

Cái

 29,900 đ

100ml

Cái

 33,800 đ

200ml

Cái

 52,000 đ

250ml

Cái

 53,300 đ

500ml

Cái

 76,700 đ

1000ml

Cái

 131,300 đ

2000ml

Cái

 197,600 đ

 

Liên hệ tư vấn Thu nhỏ