Bình cầu MH 1,000 ml - 50,000 ml

Giá: Liên hệ

BÌNH CẦU MH 1000ml – 50000ml

Xuất xứ: China

Thông tin đặt hàng:

TÊN HÀNG

DUNG TÍCH (ml)

ĐVT

GIÁ

Bình cầu bằng MH

1000

Cái

88.400đ     

2000

Cái

166.400đ     

5000

Cái

384.800đ     

10000

Cái

754.000đ     

20000

Cái

1.456.000đ     

Bình cầu tròn MH

1000

Cái

88.400đ     

2000

Cái

166.400đ     

5000

Cái

384.800đ     

10000

Cái

754.000đ     

20000

Cái

1.456.000đ     

30000

Cái

4.732.000đ     

50000

Cái

5.252.000đ     

Liên hệ tư vấn Thu nhỏ